CORRADO MALANGA - GEOMETRIA SACRA IN EVIDEON 2 ( ROMANA)

January 10, 2019 | Author: Gabriela Dobrescu | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

TOTUL SE EXPLICA CU EVIDEON...

Description

iulie 2014

În lucrările anterioare  am demonstrat că întregul Univers poate fi descris de un sistem de axe carteziene, ortogonale între ele, care reprezentau spațiul, timpul și energia potențială, caracterizate de reguli de simetrie descriptibile în baza culorilor fundamentale și a celor complementare. (http://www.coma.opide.net/articoli/scienza/Evideon%20 %20L%27Universo%20Creato.pdf)

Această caracterizare făcea ca Universul să fie descris ca un  singur obiect, numit Evideon, super- simetric și descriptor al totalității și al nimicului (Conștiința Primordială), care, prin intermediul operatorilor geometrici, cum ar fi translația, rotația ș i schimbarea dimensiunii, crea toate obiectele din Universul virtual (adică din Universul modificabil). Corelațiile stabilite în acea lucrare evidențiau faptul că în modelul Evideon erau cuprinse structurile de bază ale particulelor subatomice, informaț iile despre operatorii de  bază din matematică (adunare, scădere, înmulțire și împărțire). Dar în model erau cuprinse și principalele valori ale unor constante geometrice universale, cum ar fi viteza lu minii în unitatea de masă atomică, valoarea lui Pi grecesc și valoarea secțiunii de aur, care efectiv sunt corelate între ele. Valorile atribuite acestor constante erau calculate în baza a 9 numere, care reprezentau 9 obiecte de  bază, care, la rândul lor, reprezentau tot atâția vectori, cărora le fuseseră  atribuite valorile primelor 9 numere (de la 1 la 9, excluzându-l pe 0). Utilizând astfel de valori am reușit să obținem frecvențele potențiale care aveau de-a face cu expresia sufletească, cea spirituală și cea mentală. De asemenea, am observat și că ar exista recvențele utilizate în  puternice dovezi în găsirea unor analogii în legătură cu f recvențele studiile despre bioritm. Așadar, se părea că sistemul de axe care descria Evideonul era unul cu totul general și putea fi utilizat pentru a explica aproape orice aspect din viața cotidiană virtuală. Astfel că, ne-am gândit să extindem această paradigmă a noastră și să demonstrăm că sistemul geometric al Evideonlui explică bine aproape orice aspect din realitatea virtuală, mit, fizică  modernă și psihic.

Geometria sacră

Prin geometrie sacră se înțelege , într-un mod cu totul greșit și restrictiv, acea geometrie cu care sunt construite templele de cult din toate timpurile și locurile din lume. Se pare că există cu adevărat anumite canoane, valori și simetrii,  care sunt utilizate în mod repetat în construirea lăcașurilor de cult, indiferent de tipul de religie pe care vrea să o reprezinte (http://it.wikipedia.org/wiki/Geometria_sacra) (http://it.wikipedia.org/wiki/Geometria_sacra).. În realitate, geometria sacră reprezintă o serie de forme și, prin urmare, și o serie de numere reprezentative, care descriu în mod arhetipic Universul virtual. Deci, această geometrie ar fi un ansamblu de forme, ce ar deriva din simboluri de natură arhetipică, adică primordială, pe care oricare dintre noi le-ar avea, în mod inconștient, în interiorul său. Astfel de cunoștințe inconștiente ar fi produs   de-a lungul istoriei planetei noastre o serie de opere de artă întotdeauna caracterizate de acelea și conținuturi ideatico-simbolice. Din acest motiv, aceleași mărimi, aceleași forme, aceleași mișcări și aceleași foneme, s -ar regăsi, având aceeași semnificație arhetipică, în toate culturile de pe planetă. Deci, dacă arhetipurile sunt generatoarele ace stor geometrii și arhitecturi, atât   în domeniul fizicii , cât și  al metafizicii, asta ar însemna, încă o dată, că aceste simb oluri sunt în interiorul nostru și nu în afară.  Noi am fi nu doar custozii unor astfel de structuri, ci și creatorii Universului virtual, care s- ar manifesta tot prin aceleași forme, construind un Univers fractal, arhetipic, simbolic, ideatic și total  virtual. Dacă originea arhetipului fundamental se află  în Evideon, acesta trebuie să conțină toate arhetipurile și toate semnificațiile simbolice pe care noi putem să le găsim în Univers. Deci, în Evideon ar exista rădăcina totalității și Evideon ar deveni un model general, care ar explica orice aspect din Univers. Vom v edea că acest lucru poate fi adevărat. Chakre și Triade Color Test (TCT)

Chakra (adaptare a substantivului sanscrit neutru "cakra", în scrierea devanāgarī  चक , care poate fi tradus ca "roată","disc","cerc" ) este un concept specific tradițiilor religioase din India, care țin de yoga și medicina ayurvedică, avându-și originea în tradițiile tantrice, fie din hinduism, fie din budism. În acce pțiunea cea mai comună mai ap are și termenul de "centru", pentru a indica acele elemente ale corpului subtil, în care se crede că există în formă latentă energia divină. În Haṭha YogaYoga chakrele sunt interpretate ca niște etape ale

drumului "ascendent" (care în realitate pentru noi este descendent - n.a.) pe care Kuṇḍalinī le -a parcurs în corpul omului, odată trezită cu ajutorul unor practici și ritualuri oportune. În ziua de astăzi  este numit Kuṇḍalinī Yoga acel aspect   din Haṭha Yoga care se referă în principal la  practici cu privire la Kuṇḍalinī, și, deci, la rolul și semnificația chakrelor. Textele clasice sunt Ghera ṇḍa Saṃhitā, Haṭhayogapradīpkā și Śiva Saṃhitā; acestea fac referire la numeroase Tantra din epoci mai îndepărtate. În timp ce Kuṇḍalinī "se ridică", chakrele ar fi activate, dacă  putem să ne exprimăm așa ,  permițându-i adeptului să trăiască stări psiho -fizice tot mai diferite. (http://it.wikipedia.org/wiki/Chakra). Potrivit lui Gavin Flood, care este un istoric al religiilor britanic, cel mai antic text în care este descris sistemul celor 6 chakre , cel care acum este și cel mai răspândit, este  Kubjikāmata Tantra. Textele anterioare menționează un număr diferit de chakre, așezate diferit în corpul subtil. Trebuie să subliniem faptul că   diferite culturi au identificat în chakre numere, simboluri și culori diferite. De exemplu, pentru Rudolph Stainer, din vechea tradiție ar fi identificate doar 4 chakre principale, la care, doar după aceea au fost adăugate alte chakre  minore. De exemplu, primele 3 chakre au culorea azuriu , albastru și magenta, care, având la bază albastrul, sunt sch imbate între ele. Prima chakră, care este poziționată sus și care corespunde glandei pineale, este identificată ca având culoarea magenta, uneori fiind albă și alteori fără nicio culoare. De asemenea, nu ne scapă faptul că există o chakră căreia îi este atribuită culoarea portocalie, singura culoare care nu este o culoare  principală, nu este pură, pură, ci este suma a două culori culori - galben și roșu. Pornind de la observația că, în principal, din punct de vedere istoric, nu se știe cine a fost inventatorul ideii de chakre, vom încerca să verificăm dacă, în sistemul Triade Color Testului, există, întâmplător, informații care să poată fi corelate acestui aspec t din yoga antică. Nu se scapă faptul că în mit chakre sunt relaționate cu corpul uman și sunt poziționate de -a lungul axei verticale, care, din  punct de vedere arhetipic, în TCT simbolizează energia. Nu ne scăpă nici faptul că în total sunt 7 chakre principale. Numărul 7 reprezintă planurile existențiale de -a

lungul axei energiei, fie conform vechiului mit indian, cât și conform opiniei fizicii cuantice, care este de părere că universul este împărțit , din punct de vedere energetic, în nivele cu energie cuantificată. Dacă universul are o natură fractală și holografică, este de așteptat ca nivelele energetice să fie exact 7 - ce este în mic este și în mare.  De fapt, aspectul fractal al universului ne- ar face să înțelegem că acesta se bazează , în principal , pe 3 numere, care se repetă încontinuu și care sunt 3, 7 și 8, tocmai pentru că există 3 axe, care sunt: spațiu, timp și energie potențială. Astfel, vom avea 7 note, dar 8 octave, 7 nivele energetice cuantificate pentru atomul lui Bohr, dar 8 grupuri de elemente în Tabelul periodic al lui Mendeleev. Vom avea 7 ni vele energetice sau 7 planuri existențiale  cu energii cuantificate, iar fiecare nivel ar fi caracterizat de 8 octante definite în interiorul modelului evideonic propus anterior. Așadar, dacă cele 7 chakre ar putea fi descrise de modelul evideonic, s-ar înțelege că acestea se referă, cumva, la corpuri le locuite de mintea noastră, dar în planuri diferite. În modelul evideonic, cum Sufletul se extinde de- a lungul axei timpului și spiritul pe cel al spațiului, la fel și mintea ar locui pe axa energiei. Fiind că sunt 7 nivele existențiale, iată că , din punct de vedere teoretic, mintea ar avea alte 7 "corpuri" sau locuri în care să se manifeste. În acest context, culorile chakrelor ar trebui să fie, și chiar sunt, culorile arhetipice din Triade Color Test (TCT). În plus, căutând prin semnificațiile simbolice ale diferitelor chakre, ar trebui să regăsim fragmente din teoria care amintește de structura Evideonului. Analizând secvența propusă de yoga pentru chakre, descoperim că doar cea de mai de jos, cea care corespunde planului nostru existențial, care are culoarea roșie, ar fi caracterizată de desenul unui pătrat, care simbolizează pământul, lumea fizică, solidul, cu un triunghi care are vârful îndreptat în jos , care, la rândul său, simbolizează sufletul. Acest s imbol ne amintește că sufletul se încarnează doar în ultimul nivel energetic, adică al nostru,  pentru a termina de trăit experiența vieții și a morții. Această chakră este o flore de lotus cu 4 petale, indicând cele 4 elemente alchimice, care sunt prezente doar în acest plan existențial și care sunt: pământul, aerul, apa și focul. Această chakră, nu întâmplător are de-a face cu sexualitatea, având în vedere că actul sexual mimează fuziunea celor două părți ale dualismului: femininul și masculinul  care, unindu-se într-o ființă androgină, vor transforma dualismul în Unu, terminând astfel drumul conștientizării. Amintim aici că, conform Evideon, al șaptelea nivel este s ingurul în care există dualis m total, pe când nivelele superioare sunt tot mai polarizate, de sus în jos, dar unde sufletul și spiritul nu s -au divizat complet. Cu cât se sciziunea devine mai puternică, cu atât mai mult se completează experiența separației pe care Conștiința inițială a pus -o în scenă pentru a înțelege Totul. Conștiința inițială are doar o singură posibilitate de a fi, determinată de posibilitatea de a se divide în 2  părți. Prin crearea dualității, Conștiința primordială va studia și va verifica, prin intermediul actului, însăși experiența, devenind parte din aceasta. La final ,

Conștiința inițială va ști totul despre diviziune, ea însăși supunându-se tuturor experiențelor separative posibile. Deci, Aceasta va ști la perfecțiune ce este diviziunea și va putea spune: "EU SUNT CONTRARUL DIVIZIUNII. EU SUNT UNIUNEA.". Însă, dacă analizăm prima chakră, pornind de sus, iată că acesta ne va apărea ca fiind primul nivel universal, unde aproape că nu există diviziune, unde totul este aproape unu. Nu întâmplător această chakră este cea cu o mie de culori, adică cu toate culorile, fiind uneori desenat ă cu alb, dar considerată, în mod greșit, ca fiind chakra fără nicio culoare. Această transparență ne aminteș te de conceptul de Conștiință Integrată, pe care îl avem în Triade Color Test , atunci când componenta sufletească, spirituală și mentală, echivalente cu timp, spațiu și energie  potențială, sunt doar uniune, nu și se parație. Cele o mie de culori sunt cele o mie de  petale ale acestei chakre, care se identifică cu numărul 1000, acesta fiind simbolul întregului. Deci, această primă chakră , pronind de sus, are culoarea albă și nu este transparentă, pentru că, dacă pe de o  parte reprezintă lucrul cel mai apropiat de Conștiință, adică pe Bramhan,  pe de alta acesta se află în virtual, fiind deci vizibil și descriptibil (reprezentând un nivel energetic aproape non-dual, dar deja parțial separat, corespunzând ideatic sau simbolic planului lui Brahma) . Imediat după această chakră există una care este simbolul începutului dualității , dar care tot mai conține în interiorul său ideea de Brahma. Nu întâmplător această chakră are doar 2  petale. Deci, acum, după ce am stabilit faptul că chakrele inițiale și terminale sunt  perfect relaționabile cu viziunea evideonică a universului, putem   descrie tabelul chakrelor, subliniind cum acestea reprezintă omul așa cum îl cunoaștem noi, relaționat cu esențele sale corespondente din alte planuri existenția le, în acord cu traducerile vedice. În acest context, era posibil să ajustăm, prin conștientizare, culorile și diferitele semnificații ale chakrelor, care au fost reinterpretate în interiorul diferitelor școli de gândire, unificându -le într-o viziune evideonică a Întregului.

 plexul coccigian  plexul sacral

roșu

galben

PĂMÂNT

FOC

4LAM

VAM

 plexul epigastric

verde

APĂ

10

RAM

 plexul cardiac

azuriu

AER

12

YAM

 plexul laringian

albastru

----

16

HAM

magenta

----

2

alb

----

 plexul cavernos

creștetul capului

1000

OM

AUM

Trebuie să observăm faptul că  chakrelor li s-au asociat niște mantre, adică niște sunete arhetipice, capabile să evoce senzații le care corespund naturii chakrelor. În tradiția vedică se face adesea confuzie între sunetele s unetele OM și AUM, acestea fiind vizibil confundate unul cu celălalt. Așa cum am subliniat deja în lucrările anterioare, sunetul AUM este compus din 3 sunete exacte, care corespund frecvențelor sufletului, frecvențelor sufletului, spiritului și minții. Un astfel de sunet, reprodus în simularea mentală pentru auditivi, numită Triade Sound Test (TST), producea percepția a 3 sfere, fiecare având sunetul său, acestea caracterizând triada divizată. Înainte să fie unite, cele 3 sfere produceau 3 sunete, care semănau cu un acord în mintea subiectului ce se supunea TST- ului, ca apoi să nu mai producă niciun sunet, în analogie cu ceea ce se întâmpla în TCT în cazul culorilor. Conștiința este nemanifestarea și domiciliază în realitatea reală. Sunetul OM este însă un sunet

ahma, care dă naștere dualismului în  virtualitate. În această dublu, propriu lui Br ahma, construcție corectă a lumii chakrelor culoarea portocalie, care nu este o culoare fundamentală, a fost eliminată, permițând albului să -și ocupe locul corect în tabel. Era fundamental să observăm că într-un desen exact al chakrelor în spațiul vertical acestea erau poziționate, prin aproximare și  în mod simbolic, de-a lungul coloanei verticale a omului, da r erau dispuse și în două   coloane, unde conexiunea cu Sephiroții din Sephira ebraică era impresionantă.

Dacă pe de o parte se demonstrează încă o dată că diferitele simboluri ale copacului vieții ebraic ș i vedic din mit aveau aceeași origine,  aceasta fiind mitul, acum trebuia să demonstrăm că însuși mitul, fiind fructul creației noastre, trebuia să se regăsească în modelul evideonic al universului. Cu alte cuvinte, în interiorul construcției modelului fotonului și antifotonului , descriși în EVIDEON, trebuia să redescoperim cele 7 nivele energetice evidențiate de cele 7 chakre. Triade Sound Testul (TST), împreună cu informațiile-culoare din Triade Color Test (TCT) ne făceau să credem că universul ar fi, cel puțin  pentru planul nostru existențial, descris ca un obiect în care întregul era divizat în 8 octante, caracterizate de simetrii-culoare foarte bine determinate. Dacă  privim modelul propus, cu o înclinare adecvată, așezând în partea de sus culoarea roșie, iar azuriul jos, vom avea în acest  plan proiecția  modelului fotonic, pe care l-am  putea descrie în două dimensiuni spațiale  (2D). În

acest plan sistemul tridimensional arată după cum urmează: rotind de la dreapta în jos, pornind de la culoarea magenta, iată că  sunt repropuse, în aceeași ordine, culorile chakrelor, așa cum le -am desenat și cum sunt prevăzute de tradiția vedică (cu varianta în care portocaliul este exclus, aceasta nefiind o culoare de bază). Dar nu numai: simetria-culoare  prevăzută de universul fotonic este cea pe care o descriu și chakrele. De fapt, dacă pornim de la ideea că ne-au fost de folos în EVIDEON pentru a construi spațiul sunetelor, trebuie să amintim că valorile frecvențelor sonore legate de culorile corespondente sunt prezentate în fi gura următoare.  Ne dăm seama că pornind de la valoarea 396 ajungem la valoarea 963, care aparține unui alt grup de 8 octante, rațional conectate la valorile prevăzute pentru un nivel cuantic existențial superior. Dacă se fac calculele, se deduce că există 3  posibilități de a descrie 3 nivele superioare și alte 3 posi bilități  bilități simetrice cu primele 3, care sunt isoenergetice 2 câte 2. În acel context, înseamnă că există nu 7 nivele energetice  poziționate unul deasupra altuia, ci un nivel energetic numi t Original, unde aproape că nu există diviziunea, corespunzând Sephirotului numit Keter (Coroana) în Kabbala ebraică, corespunzând Esenței lui Brahma din lumea chakrelor. "Î n jurul" acestuia există 2 grupuri de câte 3 nivele energetice, isoenergetice 2 câte 2, pentru că   axa lor de energie potențială are aceeași lungime.

În tabelul de mai jos enumerăm valorile frecvențelor descriptive a diferitelor nivele ale Universului, atribuite prin intermediul modelului evideonic. TIMP albastru

SPAȚIU

nivel

ENERGIE magenta

azuriu

ENERGIE verde

TIMP galben

SPAȚIU roșu

7

396

417

528

639

741

852

6

963

174

285

396

417

528

5

639

741

852

963

174

285

4

693

714

825

936

147

258

3

369

471

582

693

714

825

2

936

147

258

369

471

582

1

0

0

0

0

0

0

 Nivelele 7-4, 6- 3 și 5-2 sunt simetric-speculare între ele (de exemplu, grupul de vectori 3-9- 6 are imaginea speculară în 6 -9-3) și, în plus, planurile 7, 6, 5 au caracteristici spațiao -temporale diferite. În tabel sunt prezentate valorile determinate de diferențele numerelor care caracterizează culorile de pe aceeași axă, pentru a identifica întinderea celor 3 domenii din interiorul aceluiași nivel energetic, ceea ce ne permite să facem comparații cu alte nivele. ENERGIE

SPAȚIU 

TIMP

7

-243

324

-324

6

567

243

-243

5

-324

-567

567

4

-243

-567

567

3

-324

243

-243

2

567

324

-324

Bineînțeles că pentru antifoton există o situație analoagă, unde cele 7 nivele au valorile axei energiilor cu semn opus, deoarece culoarea magenta s-a schimbat cu culoarea verde - acest lucru permite construirea unui antifoton, care este imagine speculară a fotonului. Semnele pozitiv și negativ sunt convenționale și reprezintă un parametru de simetrie de diferențiere a antifotonului. După cum se  poate observa, în interiorul sistemului, energia totală rămâne r ămâne mereu zero, pentru că 567-324-243 = 0, iar acest lucru nu este întâmplător, la fel cum suma spațiilor și suma timpurilor rămân mereu egale cu zero, permițându -ne să construim un univers care nu- și schimbă simetria în timp, pentru că nu -și schimbă niciodată valoarea intrinsecă de energie, fapt care îi va determina pe fizicieni să spună că acest tip de univers este închis. În realitate, termenul "închis" nu pare a fi potrivit din punct de vedere geometric pentru universul Evideon, unde un termen mai apropiat putea fi "Univers unic" , adică c are nu este în contact cu niciun exterior, având în vedere că exteriorul nu este definit și nici definibil. Conștiința primordială creatoare, care poate fi reprezentată ca un punct în nimic, ar fi creat 7 nivele , dintre care 6 sunt 2 câte 2 isoelectronice: iar dintre acestea 6, 2 sunt așezate convențional unul "jos" (valori de energie negativă) și altul "sus" (valori de energie pozitivă) în universul virtual. Existența noastră ar trebui așezată pe unul dintre nivelele energetice cele mai joase. Astfel de nivele sunt reprezentate grafic ca segmente în următoarea reprezentare geometrică.

După cum se poate obser va, va, aceste nivele energetice sunt plasate într-un spațiu identic cu cel care se obține din structura chakrelor indiene sau din sephiroții ebraici, astfel încât modelul Evideon devine ideatic corelat atât cu mitul cât și cu regulile de simetrie ale ge ometriei prevăzute pentru model. În interiorul Merkabei  babiloniene, din care derivă Kabbala ebraică, există unele abordări simbolice cărora le sunt asociate simboluri vechi ale universului. Aceste simboluri, din care  prezentăm 2 exemple impresionante, sunt asemănătoare cu graficul tridimensional  pe care-l obținem așezând una  peste alta, în spațiu, timp și energie potențială, figurile tridimensionale ale formelor celor 7 nivele energetice.

În realitate, modelul propus de Merkaba sugerează două tetraedre care se încrucișează între ele. În adevărata tradiție M erkaba tetraedrele ar fi fost 3: dintre care 1 fix, în centru, și altele 2 suprapuse peste primul, acestea rotindu-se unul în sensul acelor de ceas și celălalt în sens invers. Deci, acest model nu se referă la modelul  simbolic al Universului, așa cum ar putea crede unii, ci la modelul ființei umane, dotată cu suflet, minte și spirit. Însă, modelul care se obține reprezentând grafic num erele din tabelele anterioare seamănă cu cel care poate fi văzut într -un anumit crop circle, găsit cu

câțiva ani în urmă în lanurile de grâu englezești (în dreapta se află modelul grafic cu informațiile noastre , luate din tabelul TST).

În textul "Camerele lui Dzyan", scos la lumină în mod misterios de Blavatsky, se menționează faptul că universul virtual a fost construit porn ind de la un univers real, format doar din Unul Primordial care doarme, adică care nu face, și, deci, care nu există. Unele fraze amintesc foarte clar de modelul propus de noi, unde unica cărămidă necesară pentru a construi universul pare a fi fotonul, adică lumina, și unica regulă care există pare a fi geometria euclidiană, împreună cu regulile sale de simetrie. "Dzyu (acel lucru pe care noi îl numim EVIDEON, n.a.) devine Fohat (acel lucru pe care noi îl numim FOTON, n.a.) - fiul rapid al fiilor lui Dumnezeu, fii care sunt cei denumiț i Lipika (acele lucruri pe care noi le numim HADRONI n.a.) Fohat făcând Fohat făcând curse circulare. Fohat este alergătorul, gândul și cavalerul . El trece ca un fulger prin norii de foc; el face trei, cinci și șapte pași prin cele șapte regiuni de Deasupra și cele șapte de Dedesubt. El își ridică vocea și cheamă nenumăratele scântei, unindu-le.  El este spiritul care le ghidează și le dirijează. Când începe să lucreze, separă scânteile din regatul inferior, care se unduiesc și freamătă de bucurie în domiciliile lor radiante, formând  germenii roților.  Le plasează în cele  șase direcții ale spațiului și una în mijloc, care este roata centrală.(aluzie clasică la universul lui EVIDEON - n.a.). Fohat n.a.).  Fohat trasează linii spiralate pentru a o uni pe a  șasea cu a șaptea - coroana. În fiecare colț există o armată de fii ai luminii, adică  Lipika (la plural, aceștia fiind mai mulți - n.t .) .) din rota din mijloc. Aceștia afirmă: "Acest lucru este bun.". Prima lume divină este gata; prima, a doua. Și atunci, "divinul Arupa " se reflectă în Chhaya Loka (Primul Om - n.a.), primul înveliș al lui Anupadaka (Primul Creator - n.a.)." Textul continuă, făcând referire la natura geometrică a virtualității: Scânteile celor șapte sunt supuse și îl servesc pe primul, pe al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea, al șaselea și al șaptelea dintre cei șapte.  Acestea se

numesc sfere, triunghiuri, cuburi, cub uri, linii și modelatori; pentru că așa stă eternul  Nidana, Oi-Ha-Hou. Oi-Ha-Hou este întunericul, nelimitatul sau non- numărul(Un mod aulic și  simbolic pentru a identifica identifica numărul zero - n.a.), Adi-Nidana, Svabhavat, cercul: a) Adi-Sanat  , numărul, pentru că el este unu. b) Vocea cuvântului, Svabhavat, numerele, pentru că el este unu și nouă (La  fel ca în lumile lui EVIDEON, nu există zero, care nu este un număr - n.a.) c) Pătratul fără formă. Ș i toate acestea trei închise în cerc sunt cei patru sfinți  și  și cei zece sunt Universul Arupa.  Iar apoi vin fii, cei șapte luptători, primul, al optulea lăsat de dinafară și aliatul său, care este făuritorul luminii. Textul așează într-o ordine exactă niște numere , care reprezintă nașterea diferitelor nivele energetice: 1, 3, 5, 7 reprezentând ordinea corectă a nivelelor energetice, pornind de sus în jos. O astfel de ordine este în acord geometric perfect cu  poziționarea nivelelor energetice ale universului, care, după primul nivel, sunt 2 câte 2 degenerate, deci, nefiind unul deasupra altuia, așa cum sunt reprezentate în viziunea clasică din mediul new age. Și se mai poate observa că semiuniversul construi t din material fotonic, pe care l-am reprezentat grafic anterior , este caracterizat de faptul că are valoarea totală a energiilor egală energiilor  egală cu o valoare nulă (de exemplu: -243,+567 -324 = 0). Dorind să prezentăm și cele 7 nivele create din antifotoni, graficul se complică, dar mai furnizează și alte indicații. Încă o dată , suma tuturor energiilor este egală cu zero, dar se poate observa că nivelele fotonice și antifotonice se împletesc între ele, astfel încât să poziționeze unul dintre nivelele antifotonice dedesubtul nivelului ce poate fi identificat ca fiind nivelul nostru energetic. În acest context, extratereștrii din antiunivers (de e xemplu cei pe care noi îi numim în mod convențianal  "Ra") ar fi poziționați în vecinătatea nivelului nostru energetic, iar aceștia nu ar fi obligați să facă prea multe salturi cuantice pentru a ajunge la noi, ci doar unul singur. La nivel arhetipic, în timpul desfășurării testului TCTD (Triade Color Test Dinamico), se observă că subiecții răpiți indică mereu pe podeaua came rei mentale, adică chiar sub nivelul nostru (în mod simbolic), pata neagră care îi suge energia, demonstrând încă o dată, dacă mai era nevoie, forța arhetipică a simulării mentale, care este capabilă să respecte geometria "sacră" a Universului , creat chiar de noi înșine. Vă prezentăm în continuare graficul tuturor celor 14 nivele energetice ale Universului virtual, pentru a arăta împletirile dintre diferitele nivele ale acestuia.

 Nivelele deschise la culoare aparțin de universul fotonic, i ar cele închise la culoare de cel antifotonic. Și, dorind să introducem în această schemă raționalizarea geometrică a informațiilor cu privire la celelalte axe, de spațiu și timp, exprimate sub forma unor sfere, ținând cont de valorile obținute din datele exprimate în tabelele anterioare, vom observa că diferitele nivele energetice ar fi caracterizate de împletiri interesante.

În acest desen în 3 dimensiuni (3D) se observă că sferele negre și cele deschise la culoare, care reprezintă nivelele energetice antifotonice și fot onice, au volume diferite, dar se poate vedea că există un plan de simetrie dreapta -stânga, unde spațiile și timpurile se anulează reciproc. Sferele au 3 valori de volum. Indicând prin numerele 1, 2 și 3 volumele sferelor, se descoperă că suma volumelor din dreapta este specular egală cu volumele din stânga, la fel cum pe axa verticală volumul sferelor negre se anulează cu volumul sferelor deschise la culoare.

Încă o dată spațiile și timpurile se anulează între ele, codificând regula geometrică că, dacă universul s -a născut din nimic, în totalitatea sa este tot nimic. Încă o observație trebuie exprimată  pentru a analiza nivelele energetice zero (sferele din centrul graficelor). Aceste două manifestări par a fi foarte apropiate între ele sau par a fi aproape aceeași manifestare, dar care încă nu este separată d e imaginea sa speculară. Acestea reprezintă începutul a tot, fotonul și antifotonul care se manifestă. Dar asupra definiției fotonului și antifotonului vom reveni un pic mai târziu. Sistemul simbolic Evideon și spațiul acțiunilor: Lumea Programării Neurolingvistice (PNL)

Lumea descrisă de Evideon fiind reprezentarea cărămizii primordiale , constituie unitate constructivă a universului fractal. Universul este o imensă hologramă non-locală a unui fractal. Dar dincolo de această definiție complexă am  putut constata că în mit există o urmă clară de Evideon, la fel cum există și în toate aspectele realității virtuale. Aceasta este o hologramă în care   unicul lucru ce contează este geometria și simetria evideonică. Deci, dacă lucrurile stau așa, putem aplica regulile de simetrie evideonică și m acrocosmosului comportamentului nostru și, mai ales, regulilor care dictează principiile comunicării non -verbale, care are legătură cu mișcarea geometrică a corpului nostru. Cu alte cuvinte, ne întrebăm dacă, în interiorul lumii metacomunicării studiate de PNL (Programarea Neurolingvistică), s -au instalat aceleași reguli , care stabilesc și geometria întregului Univers. TCT și VAK - comparație

Una dintre descoperirile Programării Neurolingvistice este legată de mișcarea bulbilor oculari, care sunt folosiți ca ș i sondă a gândirii. Chiar se afirmă că sunt 3 canalele de intrare a informațiilor din exterior spre creier: cel vizual, cel auditiv și cel cenestezic (care, după exprimă și cum cuvântul, interpretează tot ceea ce este senzație tactilă, calorică,  miros, gust etc.)

În cazul în care avem de-a face cu un subiect cu precădere vizual, acesta, atunci când comunică cu alții, dacă este văzut din faț a interlocutorului, va mișca ochii privind adesea în sus. Dacă subiectul este auditiv, acesta va ține ochii în centru, iar dacă este cu precădere cenestezic, va lăsa de multe ori privirea în jos. În  plus, va privi înspr e partea stângă a celui care î l observă dacă va vedea în mintea sa imagini din viitor (false) și înspre dreapta celui care îl  privește dacă va evoca imagini din trecut (adevărate). Prin analogie, când subiectul evocă sunete pe care le -a ascultat cu adevărat (și le amintește) va ține ochii în centru, spre dreapta celui care îl observă , pe când sunetele construite vor naște o mișcare a bulbilor oculari  pe linie verticală în centru și lateral spre stânga. Cenestezicul care își amintește senzații reale, va privi în jos în dreapta sa, pe când, dacă acesta  privește în jos, spre stânga, evocă cuvinte în interiorul său (își vorbește în interior). Deci, am putea sintetiza   comportamentul uman în baza mișcării oculare  printr-un desen.

Această metodă ne permite să verificăm , de exemplu, dacă subiectul minte, visează sau spune adevărul (e ste de bună credință). Explicația acestui comportament nu este deloc clară, pentru că experții în PNL susțin că mișcarea  bulbilor oculari este activată de anumiți mușchi, care , la rândul lor, ar activa niște zone specifice din creier, interacționând cu amintirile sau ar activa alte sectoare ale creierului, dedicate minciunii.

Din păcate, această serie de ipoteze se bate cap în cap cu ideea universului holografic non- local al lui Bohm, care este de părere că timpul nu există, acesta susținând că nu există decât prezentul. În al doilea rând, Programarea  Neurolingvistică nu pare a fi atrasă de observația că, în cazul în care ochii sunt  poziționați în centru în sus, subiectul își amintește evenimente legate de sf era gândirii pozitive, negative în jos și gândirea prezentă în centru.  Nu ne putem da seama de ce, de exemplu,  pozitivității îi este atribuită partea din stânga jos, care în realitate aparține senzațiilor dialogului interior. Ce legătură are evocarea unui sunet, dacă ochiul nu este poziționat   în zona de mijloc, adică zona auditivilor? O explicație corectă reiese din analiza mușchilor care orientează bulbii oculari, deoarece putem afirma că mușchii care mișcă ochii în dreapta sunt manevrați de emisfera stângă și viceversa. În acest context , am putea afirma că  partea masculină interioară al propriului sine, care domiciliază în lobul stâng (partea spirituală) are o ideea despre timp care are legătură cu  viitorul (privește în viitor), unde, în corespondență cu această observație, partea feminină a sinelui este orientată mai ales spre trecut. Acum se putea afirma că bărbații ar fi mai mincinoși decât femeile, deoarece aceștia tind să -și construiască realități fantastice în viitor, pe când femeile, rămân de obicei legate de propriul trecut. Cu toate acestea, această preconcepție nu se verifică din   observarea statistică, deci, trebuie respinsă. Nu se înțelege a nici cum pot fi deosebite senzațiile cenestezice adevărate de cele false. Sistemul TCT/ TST (Triade Color Test/Triade Sound Test), care este conținut în viziunea evideonică a universului , rezolvă toate aceste probleme. Legătura dintre spațiu, timp, energie și canalele vizual, auditiv și cenestezic

Creierul uman urmează regulile evideonice și, deci, relaționează cu trecutul line, o line a timpului, care, în mod și prezentul, prin intermediul unei time line, arhetipic, este construită în interiorul creierului nostru, poziționând trecutul în stânga și viitorul în dreapta. Pentru stângaci trebuie să observăm că această orientare este inversată. În realitate, simetria cerebrală este cea care interpretează universul exterior, la care cre ierul se raportează constant. Un alt lucru care trebuie subliniat se referă la de ce axa timpului, în mod intuitiv și  în mod caracteristic, este  poziționată în direcția dre apta-stânga (sau stânga-dreapta pentru stângaci)? Răspunsul este simplu. Senzorii sunetului, urechile, sunt poziționate la om exact în direcția axei dreapta -stânga (la ființa umană urechile sunt poziți onate de-o parte și

de alta a craniului, ceea face ca axa auzului să străpungă  craniul, în mod arhetipic, de la dreapta la stânga). Așadar, axa timpului corespunde și axei percepției auditive. Este și ușor să demonstrăm că axa verticală, cea a energiei potențiale, este văzută de subiect ca și când aceasta ar fi axa cenestezică, și, prin excludere, axa vizuală ar corespunde axei spațiului. După ce am admis ,  pentru prima dată , aceste relații, putem să mergem să testăm sistemul Triade Color Testului, comparându- l cu răspunsurile de tip VAK   pe care le dau ființele umane în diferite situații. Cu alte cuvinte, se lărgește vechiul model interpretativ VAK, trecând de la  planul de observație bidimensional la un spațiu cranian tridimensional, mai complex, dar capabil capabil să ofere răspunsuri cu totul exhaustive exhaustive .

Dacă poziționăm centrul axelor carteziene în mijlocul craniului ș i le orientăm în mod corect, observăm că axa energiei devine verticală față de craniu,  pe când axa timpu lui, adică cea a auzului, este orizontală, mergând de -o parte și de alta a craniului. Axa vizuală, a spațiului, ia direcția înainte - în spate față de frunte. În acest tip de viziune a lucrurilor, adică mișcarea capului spre dreapta sau spre stânga, în sus sau în jos, va produce o realiniere a axelor de timp, spațiu și energie, adică vizual, auditiv și cenestezic, furnizând un sistem dinamico  perceptiv - variabil - tridimensional. tridimensional. A avea un sistem perceptiv cu sediul în centrul craniului prevede a avea și o  percepție diferită a propriului teritoriu, în funcție de poziția pe care o ia capul atunci când observă harta teritoriului. Mai trebuie subliniată și o altă caracteristică foarte importantă a acestui sistem de axe carteziene. Aceasta este în acord cu ideea că fiecare dintre noi își construiește o hartă a teritoriului diferită față de a altuia, unde diferența dintre harta virtuală observată și teritoriul real ar reprezenta o măsură a nivelului de conștientizare  pe care îl posedă subiectul. subiectul.

  Amintim că pentru Programarea  Neurolingvistică clasică harta este realitatea virtuală adevărată, pe când teritoriul reprezintă realitatea reală , așa cum poate fi ea  percepută teoretic de către subiectul observator. Dar acum știm că teritoriul, pentru a fi nemodificabil, conform fizicii cuantice a lui Bohm, trebuie să reprezinte realitatea reală și nu pe cea virtuală, pe când harta teritoriului reprezintă virtualitatea modificabilă. În acest context, fiecare ființă umană, ar căra  peste tot cu sine universul său interior, caracterizat de grupul său de axe carteziene, care ar da naștere la o  percepție a teritoriului total personalizată și diferită de a altuia.   Cu alte cuvinte, dacă domnul A  privește un copac, acesta ar putea fi convins că acel copac este același copac pe care îl privește domnul B. În realitate, fiecare dintre cei doi subiecți, fiecare în parte fiind creatorul universului său, ar crea un copac diferit. Cei doi domni putea crede că observă același obiect , nedându-și seama că universul primului nu este identic cu cel al celui de-al doilea. La nivel macroscopic cele două universuri ar putea, cel mult, să fie asemănătoare, dar la nivel cuantic subatomic, diferențele sunt foarte mari. Acest model, pe de o parte  prevede că realitatea reală este unică , la fel  pentru toți (Conștiința), dar realitatea virtuală (modificabilă ) ar fi cu totul subiectivă, iar   pe de altă parte, acest model reprezentativ ar fi adevărata reprezentare a universului redus la niște bule, așa cum a postulat o ramură a astrofizicii moderne. [http://it.wikipedia.org/wiki/Inflazione_(cosmologia)]. Fiecare ființă umană ar fi o bulă inconștientă , iar atunci când două bule s -ar ciocni între ele (raporturile interpersonale), fiecare ar manifesta o idee personală cu  privire la univers, fără să-și dea seama că fiecare creează universul în baza cunoașterii pe care o deține despre univers. Asta înseamnă că fiecare ar vedea universul așa cum crede el că ar trebui să fie, pentru că l -ar crea, clipă de clipă, exact ca pe o idee cu totul person ală. Merită efortul să subliniem faptul că neexistând timpul și spațiul, în fiecare clipă universul fiecăruia se schimbă, odată cu schimbarea propriilor credințe. Neexistând trecutul, nimeni nu și -ar putea aminti că într -un -un trecut anterior avea o viziune diferită asupra virtualității, în timp ce doar conștientizarea acestui fapt ar conduce la înțelegerea adevăratei naturi a universului, ai cărui creatori suntem chiar noi.

Aplicările noului model problemelor de tipul PNL

Așadar, în sistemul reprezentativ VAK, direcția privirii urmează un versor tridimensional, dar subiectul vede doar proiecția sa pe un plan vertical terestru (fața subiectului). Atunci, reexaminarea răspunsurilor de tipul VAK ne permite, de exemplu, să înțelegem că în momentul în care ochii se mișcă în jos, în  dreapta celui care ne observă, versorul care indică direcția va avea o componentă cenestezică spre partea de jos, o componentă temporală îndreptată spre dreapta și o componentă vizuală indeterminabilă. Componentele cenestezică și auditivă ar fi și reprezentarea unei situații energetică și spațială, unde componenta auditivă privește în jos și cea cenestezică de tip negativ (versorul îndreptat în jos)   ar furniza răspunsului auditiv trăsătura   de interiorizare. D educem de aici că subiectul care mișcă ochii în acea direcție își vorbește în interior. Trebuie subliniat faptul că, în acest context, componenta vizuală nu este perceptibilă observând modelul VAK  bidimensional clasic. clasic. Deci, se poate afirma că subiectul atașează sunetului auzit în interiorul său o imagine din trecut, care corespunde sunetelor pe care le reascultă: dar pentru că componenta auditivă este mai intensă, cea vizuală tinde să nu conteze la fel de mult în răspunsul general. Pornind de la această observație  putem constata că subiectul , atunci când ține ochii deschiși în timpul hipnozei și elaborează imagini din trecut (termenul "retrăiește" ni se pare învechit având în vedere faptul că universul este non -local), el are privirea fixată în centrul axei vizuale (componenta spațială), deoarece acesta vede în fața sa, în prezentul său subiectiv (trecutul pe care îl reevocă), imaginile unei scene trăite într -un -un trecut care este coprezent cu prezentul. În mod analog, când, de exemplu, subie ctul mută privirea în sus, spre stânga, acesta trăiește o situație pe care el o așează în trecutul său. În acel moment el vede și aude ceva care se întâmplă în afara sa, pentru că valorile componentei vectoriale care au de-a face cu axa energiei (cenestezi că) sunt pozitive. Cu alte cuvinte, când subiectul privește în sus își amintește senzații auditive și vizuale în afara sa, dar, atunci când acesta  privește în jos, își face o introspecție, reelaborând și trăiri interiore, proprii sinelui său. În acord cu această lectură a sistemului VAK, putem adăuga că ar fi dificil să obținem confirmări în legătură cu importanța reală pe care să o oferim componentei vizuale (axa spațiului), având în vedere că acesta este proiectat înainte-înapoi și neavând elemente corespunzătoare vizibile în mișcarea bulbilor oculari, dar, deoarece sistemul legat de modelul reprezentativ al mișcărilor corpului, dictat de regulile Evideon , se poate aplica oricărei părți a corpului, putem observa că golul de informații care derivă din bulbii oculari este compensat foarte  bine de mișcarea mâinilor. Probabil că din acest motiv , atunci când un subiect

 preponderent vizual își manifestă trăirea vizuală simte nevoia să miște mâinile înainte și înapoi, folosind axa spațiului (cea vizuală) . În PNL s-a observat că mișcarea mâinilor, mai ales în zona înaltă a corpului, este exact cea a unui subiect care se exprimă vizual. Auditivii gesticulează mai puțin, iar cenestezicii și mai puțin, neutilizând canalul vizual, decât ca și canal secundar de exprimare, nu au manifestări impresionante pe axa spațiului și nu simt nevoia să miște mâinile, care ar lua poziții tot mai joase față de centrul axelor (care este în creier). Acesta ar fi adevăratul motiv pentru care cenestezicii nu mișcă mâinile când vorbesc și auditivii le mișcă puțin, tinzând să țină mișcările în zona de jos a bustului. Gramatica transformațională, o ramură a PNL -ului, permite, prin observarea cuvintelor utilizate pentru a descrie harta teritoriului, verificarea inadecvării aceleiași hărți și, sugerând modificări lexicale subiectului examinat, acesta, schimbând expresivitatea formală, și -ar modifica automat și harta teritoriului. Cu alte cuvinte, în funcție de expresiile care sunt utilizate pentru a de scrie o imagine amintită, văzută sau elaborată, se înțelege nivelul de cunoaștere pe care îl deține subiectul cu privire la teritoriu. În acest context, fără să intrăm în detalii profunde,  pentru care facem trimitere la testele de gramatică transformațională, în această lucrare ne oprim atenția pe anumite fraze, pe care subiectul le spune de obicei când își mișcă brațele. Expresiile clasice la care facem referire sunt următoarele: "Să mergem mai departe" care la modul figurat înseamnă "să nu ne oprim asupra acestor detalii, să ne continuăm analiza fără să ne pierdem în detalii inutile". Când subiectul utilizează această expresie își mută corpul în față, utilizând axa spațială. În mod analog, expre siile la figurat de tipul "nu mai putem merge înapoi", sunt însoțite de o mișcare a bustului în spate și subiectul se referă la un "înapoi" spațial. Dar când face referiri la deplasări de -a lungul axei timpului, se deplasează într-o parte, în stânga pentru trecut și la dreapta pentru viitor. Sunt aceleași deplasări ale corpului care indică, relaționate cu mișcarea ochilor, exactitatea modelului VAK tridimensional, adică a modelului Triade Color Testului (TCT). De la mișcările bulbilor oculari la cele ale corpului

Modelul tridimensional VAK/TCT nu numai că este   în acord cu modelul mai simplu, bidimensional, al Programării Neurolingvistice clasice, ci explică în

mod concret tot ceea ce în versiunea clasică rămâne un mister. În plus, oferă indicații ulterioare, care înainte nu puteau ieși la iveală . De exemplu, da că o  persoană se mișcă pe loc, oscilându -și corpul într-o parte, ca o pendulă, și ridicând ritmic picioarele de pe sol, acest lucru va fi interpretat de Programarea  Neurolingvistică clasică, ca un gest de neliniște cauzat de faptul că subiectul nu se simte bine în acel loc. Întâlnim adesea un astfel de comportament la studenții care sunt interogați la tablă. În realitate , subiectul vrea să scape din acea situaț ie, dar doar pe axa timpului, nu și pe cea a spațiului. Cu alte cuvinte, ar vrea să susțină examenul în alt moment sau să -l fi susținut deja. Dar dacă subiectul oscilează înainte și înapoi, el nu dorește să stea în acel loc, ci dorește ca în acel moment să se afle în alt loc: adică ar fugi în spațiu, dar rămânând în timpul său.  Cu alte cuvinte, în loc să se afle acolo pentru a susține examenul,  poate că ar dori să  fie la mare. Dacă subiectul se mișcă în față și în spate, rotindu -și și corpul pe axa sa, pentru a schimba direcția încontinuu, iată că s -ar putea presupune că el nu ar vrea să se afle în acel loc, nici în timp, nici în spațiu - ar vrea să evite cu totul acea situație. Dacă subiectul se ridică   pe vârfurile degetelor de la picioare, acest gest înseamnă că el ar vrea să fie într -un alt loc, la un nivel energetic mai înalt: cu alte cuvinte, se gândește la momentul când, peste ceva timp, se va afla într -o situație mai potrivită, adică momentul în care va fi fericit că se află acolo, într -o poziție de comandă (adesea, Mussolini avea acest comportament, care era explicată, î n mod greșit, prin greșit,  prin faptul că acesta ar fi vrut să se simtă mai înalt; da, mai înalt dar nu din  punctul de vedere al al înălțimii, ci al energiei energiei ). Programarea Neurolingvistică clasică ar fi dat acestor 3 mișcări aceeași semnificație și anume: "nu vreau să mă aflu aici", pe când, utilizarea abordării metodei evideonice ne permite să coborâm în profunzime în ceea ce privește motivațiile legate de expresia mișcărilor. Mișcarea și relați ile

În mod asemănător, dacă avem  patru persoane care discută, sau mai degrabă comunică între ele, va trebui să înțelegem în ce fel  poziționarea acestora influențează comunicare dintre ele. În alți termeni, subiectul din centru ar avea dificultăți în a comunica cu persoana din dreapta, dar și cu cele din stânga, pentru că, în timp ce acesta privește persoana din dreapta, întorcându -și craniul spre interlocutorul privilegiat și   potrivindu- și propriile axe cu cele ale subiectului cu care comunicarea va fi mai bună, îi lasă pe ceilalți subiecți  de-o parte, pentru că nu și-ar suprapune eficient axele sale de referință cu cele ale celorlalți doi ticipanții la conferință să fie așezați interlocutori. Într-o conferință ar fi greșit  ca par ticipanții în cerc, iar care susține conferința în mijloc. Cel care ascultă trebuie să fie mereu

așezat în aceeași parte cu locul unde își îndreaptă privirea cel care susține conferința. Regula fundamentală pentru o bună comunicare ar fi următoarea: să faci astfel încât axele tale să se suprapună perfect cu cele ale interlocutorului.

În aceste două imagini putem observa poziția greșită în stânga, iar cea corectă în dreapta. Poziționarea interlocutorilor în fotografia din stânga va conduce, în mod inevitabil, la situația în care participanții vor lua cuvântul pentru a atrage atenția referentului, toți începând să vorbească în același timp, astfel creând un haos comunicativ.

Inversiunea axelor

În acest context, se înțelege perfect că întâlnirea unui dreptaci cu un stângaci poate crea probleme, dar doar pe axa care are de-a face cu timpul, adică pe axa auditivă, pentru că aceasta ar fi inversată față de poziția axei  unui dreptaci. Acest tip de inversiune a polarității axei temporale se datorează poziționării diferite a celor două emisfere cerebrale, care sunt inversate la stângaci, față de poziția pe care o ocupă în creierul unui dreptaci. Acest lucru conduce la o percepție inversată a universului pe axa timpului, unde viitorul va fi în stânga și trecutul va fi reprezentat în dreapta subiectului. Când un stângaci întâlnește un dreptaci, ambii se vor mișca spre aceeași  parte a străzii, și nu vor reuși să treacă unul de altul, pentru că ambii interpretează microsemnalele celuilalt în mod opus. În timp ce un subiect va comunica din cap că se mută în trecut pentru a -l lăsa pe celălalt să treacă, acesta din urmă se va gândi

că subiectul vrea să se deplaseze în viitor. Cu alte cu vinte, în timp ce unul va spune "Scuză-mă, mă dau într -o parte și te las pe tine să treci ÎNAINTE", celălalt va crede că trebuie să treacă DUPĂ ACEEA - astfel se va crea un haos comunicativ. Rotarea axelor și comportamentul an ormal

Există și cazuri rare, în care subiecții își imaginează că au viitorul în faț a lor iar spațiul parcurs se află în stânga. În acel caz este clar că, dintr -un -un motiv oarecare, pe care nu vom sta să -l investigam în această lucrare, subiectul are în interiorul său, un sistem evideonic orientat în mod diferit față de cel normal, unde axa timpului a luat locul axei spațiului. Acești subiecți sunt caracterizaț i de o  puternică dificultate în a relaționa cu lumea exterioară, folosind o geometrie destul de diferită pentru a identifica harta teritoriului. De multe ori acești subiecți tind să se închidă în ei înșiși, pentru că limbajele lo r corporale nu sunt percepute în mod corect de ceilalți. În baza puținei experimentări pe care am efectuat -o, s-ar  părea că este posibil ca în cazul acestor subiecți să se obțină revenirea la normalitate simulând în minte mișcarea de rotație  pe axa corpului, rotația sistemului evideonic impunând la nivel mental simulativ că timpul se află de -o parte și de alta, iar spațiul înainte și îna poi. Fixând astfel noua orientare a subiectului, acesta sar vindeca imediat și ar fi capabil să -și rezolve toate problemele comunicative. În etapa actuală a cercetărilor noastre nu avem informații suficiente pentru a  putea susține că anumite boli sau neplăceri psihologice au ca și cauză alinierea incorectă a axelor interioare. Pentru a da un singur exemplu, avem impresia că autistul poate avea axa cenestezică poziționată în locul axei vizuale. Dacă ar fi fost așa, autistul ar fi tins să nu -l perceapă pe interlocutorul din fața sa  prin văz , ci prin energia pe care acesta o emană și l -ar poziționa automat la un nivel energetic superior, refuzând contactul cu el . Dar dacă autistul are posibilitatea de a relaționa cu al subiect, o face prin atingerea corpului; și iată că apare întrebarea: autistul trebuie atins pornind din spate (de exemplu pe spate) și nu din față? Autistul ar  percepe în spațiul vizual lucrurile în partea de jos sau cea de sus, dar, rotindu- și capul în jos sau în sus, s-ar deplasa axele vederii, și, cu alte cuvinte, autistul ar urmări mereu lumea imaginii, dar fără să o apuce cu adevărat vreodată ( head  bending). El va ajunge să nu se mai miște, înțelegând că tentativa sa o ricum va

tinde să eșueze. http://www.nonsolofitness.it/scienza-e-movimento/rieducazione-posturale-inetaevolutiva/ autismo-la-postura-come-espressione-dell autismo-la-postura-come-espressione-dell-essere.html -essere.html Aspectul grafo-mecanic al scrisului

În grafoanaliză se folosește un instrument asemănător cu sistemul VAK din PNL, care se numește Crucea Spațiilor lui  Pulver. Și acest instrument derivă din observarea atentă a subiecților care scriu și care tind să utilizeze spațiile în funcție de modul în care lucrează sfera lor emotivă interioară, în diferite direcții. Pe scurt, comportamentul grafic care merge spre dreapta se îndreaptă spre viitor, pe când cel legat de partea stângă reprezintă trecutul. În sus sunt ideile, în  jos simțurile, și, ca să terminăm, presiunea pe foaia de hârtie indică raportul cu adevărul sau falsitatea. În principiu, fără să intrăm în detalii mai complexe, se poate observa că modelul propus de Pulver este utilizat de Moretti pentru analiza grafologică și este reprezentarea perfectă a ceea am afirmat noi până acum.

Cu alte cuvinte, când subiectul se apucă să scrie, apleacă capul spre foaie și în acel caz va lua cu sine rotația axelor, care își vor schimba orientarea universului virtual care îl înconjoară. Rezultatul va consta în faptul că, în timp ce axa timpului rămâne neschimbată (stânga - trecut, dreapta - viitor; pentru stângaci este invers), axa spațiului devine verticală față de foaia pe care scrie. În acest context, această axă, care reprezintă spațiul și văzul , îmi va spune cât de sus merg eu în timp ce scriu, adică cât de înclinat sunt să -i invadez zona sau cât mă arăt în fața lui. Grafologul interpretează această tendință , sau constelație grafologică , susținând că subiectul care scrie, apăsând mult pe foaie   este un subiect care adesea tinde să spună adevărul, chiar și când nu trebuie, pentru că, spunem noi, este prea invaziv și exuberant cu spațiul altora. Dar axa energiilor, adică axa cenestezică, devine verticală, de -a lungul axei Î n acel context Pulver recunoaște în cel care scrie tendința sus -  jos a foii de scris. În de a sta în parte înaltă a scrisului, care este constelația celui ce gândește mult, este idealist, etc. . În schimb, cel care stă în partea de jos este o persoană care se gândește la  pământ, la material, la bani, la tot ceea ce este definit ca fiind jos din punct de vedere energetic. Potrivirea cu modelul tridimensional al TCT-ului este evidentă și inconfundabilă și demonstrează că orientarea axelor spațială , temporală și energetică, urmează deplasarea craniului subiectului, în care se află centrul universului său virtual, creat chiar de el însuși, moment de moment. În această lucrare trebuie subliniată o observație importantă; grafologul susține că deplasarea la dreapta a scrisului înseamnă că subiectul este extravertit, invadează zona altuia, etc., făcând aluzie la tot ceea ce ține de domeniul spaț iului. În realitate, cel care scrie vrea să împartă cu interlocutorul său timpii, nu spațiile. Ar vrea să fie apropiat de el în timp și nu în spațiu (sau poate și că în spațiu, dar ca și consecință a timpului). Și în acest caz variațiile pe axa spațiului, la fel ca în sistemul VAK, suferă din cauza bidimensionalității sistemului utilizat. În cazul analizei mișcărilor bulbilor oculari, aceasta este susținută de mișcarea mâinilor, care compensează lipsa de informații spațiale, pe când în cazul probei grafice singura posibilitate expresivă directă ar fi oferită de măsura variațiilor presiunii asupra foii pe care le face subiectul în timp ce se deplasează de la stânga spre dreapta. (http://it.wikipedia.org/wiki/Grafologia.)  Noi am ajuns la concluzia că nimeni nu a efectuat până acum măsurători de acest tip.

Evideon și constanta structurii fine a universului

Formulasem deja anterior ipoteza că universul evideonic   ar fi o cheie de lectură pentru toată fizica subatomică și postulasem un nou model de structură a materiei, construit doar din fotoni și antifotoni, care, de altfel, se părea că se  potrivea și cu rezultatele rezultatele fizicii cuantice moderne. O teorie bună, pentru a fi bună , trebuie să conțină  toate rezultatele care pot fi obținute prin experimente și limbajele construite în interiorul teoriei în sine. Se  părea că lumea evideonică este capabilă să compenseze și multiplele lipsuri di fizica contemporană, dintre care cea mai evidentă era incapacitatea modelului clasic de a explica ce anume es te constanta structurii fine a universului. Acestă constantă este un număr pur ad imensional, care are valoarea 1/137 și este comparată cu semnificația fizică a vitezei luminii. Adică aceasta este rezultatul raportului dintre sarcina electrică a electronului , la pătrat , împărțit la constanta lui Planck, multiplicată prin viteza luminii. Deci, este o constantă care modifică valoarea altor trei constante, care au o importanță capitală pentru toată fizica modernă. Merită efortul de a sublinia că , dacă constanta universală ar avea o valoare diferită de cea care reiese din calculele și măsurarea experimentală, universul nu ar exista, sau, în orice caz , nu ar exista așa cum îl cunoaștem noi astăzi.

Însăși existența acestei constante este interpretată de unii oameni de știință ca pe un indiciu al incompetenței  sistemului nostru teoretic actual. Constantele non-adimensionale sunt într- adevăr asociate cu convenții în unitatea de măsură și depind de alegerea acestora. O constantă adimensională, dimpotrivă, este independentă de unitatea de măsură și apare într -o teorie ca factor arbitrar. (http://it.wikipedia.org/wiki/Costante_di_struttura_fine)

În istoria științ ei constantele adimensionale au fost eliminate la un moment dat, mulțumită lărgirii teoriei în care apăreau. Constanta de structură fină are o mare importanță în teoria filosofico -științifică a  principiului antropic acest  parametru (http://ro.wikipedia.org/wiki/Principiul_antropic); într-adevăr, adimensional are o influență fundamentală asupra universului. Dacă valoarea sa ar fi diferită, chiar și cu puțin ( circa cu 10-20%) față de valoarea cunoscută, universul ar fi diferit față de cum îl vedem acum și legile fizice nu ar fi așa cum le cunoaștem noi. De exemplu, raporturile dintre forțele atractive și repulsive dintre particulele elementare (http://ro.wikipedia.org/wiki/Particul%C4%83_elementar%C4%83) ar fi diferite, cu urmări asupra constituției materiei și a activității stelelor. Într -un univers cu α diferit, nici noi nu am putea exista. Utilizând observările efectuate cu telescoapele

Keck (http://en.wikipedia.org/wiki/W._M._Keck_Observatory), cu 128 quasari în redshift  z
View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF